Privatumo politika ir atsakomybė

Privatumo politika

Portalas alytauszinios.lt  saugo Jūsų asmeninę informaciją ir ją naudoja teikiant Jums reikalingas paslaugas laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Portalas alytauszinios.lt gali rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis prekių ir (arba) paslaugų užsakymams arba, gavus atskirą Jūsų sutikimą, kitais apibrėžtais tikslais.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos perduoti trečiosioms šalims tiktai tuo atveju, jei to reikia konkrečiai paslaugai teikti. Jokiais kitais atvejais portalas alytauszinios.lt neatskleidžia trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Portalas alytauszinios.lt neatsako už tai, kaip Jūsų asmens duomenis tvarko tretieji asmenys. Portalas alytauszinios.lt taip pat neatsako už Jūsų asmens duomenų saugumą svetainėse, į kurias patenkate iš portalas alytauszinios.lt tinklalapio.

Portalas alytauszinios.lt įsipareigoja jūsų privačius duomenis saugoti nuo atsitiktinio sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neteisėto naudojimo.

Teisinė informacija

Portalas alytauszinios.lt neįsipareigoja publikuoti atsiųstos informacijos ir pasilieka teisę ją redaguoti nederindama su ją atsiuntusiu asmeniu, nebent tai prieštarautų portalo alytauszinios.lt ir informaciją pateikusio asmens išankstiniam susitarimui.

Siųsdami ir/ar skelbdami bet kokią informaciją (komentarus, nuomones, nuotraukas, video ar kitą informaciją) portale alytauszinios.lt Jūs perduodate portalui alytauszinios.lt autoriaus teises, nurodytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą šią informaciją neatlygintinai. Portalas alytauszinios.lt turi teisę naudotis tokiu būdu perduotomis Jūsų teisėmis į portale alytauszinios.lt publikuotą medžiagą savo nuožiūra, laikydamasi Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo reikalavimų.

Portalas alytauszinios.lt pasilieka sau teisę viešai neskelbti informacijos, kuri prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei moralei ir gali pašalinti tokius komentarus.

Atsakomybės ribojimas

Portalas alytauszinios.lt neatsako už savo svetainėje pateiktos informacijos turinį šiais atvejais:

  • kai ją pateikia svetainės vartotojas (už vartotojų atsiliepimus, komentarus, pastabas apie pateiktą medžiagą);
  • už kitų interneto svetainių, kurių nuorodos yra portale, turinį;
  • kai yra cituojama kitų žiniasklaidos priemonių, naujienų  agentūrų ir kitų trečiųjų šalių parengta ir pateikta informacija;
  • už “Tribūnos” rubrikoje pateikiamus autorių pasisakymus;
  • kitais, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 54 str. nurodytais atvejais.

Portalas alytauszinios.lt negali garantuoti ir negarantuoja, kad alytauszinios.lt svetainėje pateiktos nuorodos į  kitas interneto svetaines per Jūsų paiešką bus tikslios, o Jūsų paieškos rezultatai – išsamūs.

Portalo alytauszinios.lt redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su “Tribūnos” skiltyje skelbiamų autorių mintimis.

Įspėjamu N-18 ženklu pažymėtuose straipsniuose tekste vartojama nenormatyvinė leksika arba publikuojamos seksualios, nuogus kūnus vaizduojančios fotografijos. Jie skirti tik pilnametystės sulaukusiems skaitytojams.

Reklamos žymėjimas

Portale reklama žymima žodžiu „reklama“, arba bendradarbiavimo simboliu – „rankomis”. Taip pat tekste nurodomas teksto šaltinis.