Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos modernizavimui skirta virš 16 tūkst. Eur.

gimnazi-12484-15653

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė švietimo įstaigų sąrašą, kurioms bus suteiktos įstaigų modernizavimui skirtos lėšos. Tarp daugiau kaip šešiasdešimties laimingųjų – ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, kuriai skirta virš 16 tūkst. Eur.

Jau ne vienerius metus Lietuvoje įgyvendinamos Švietimo įstaigų modernizavimo programos tikslas – mažinti energijos sąnaudas švietimo įstaigų pastatuose, gerinti mokymo aplinką ir ugdymo kokybę. Šiais metais lėšos galėjo būti skiriamos stogų avarinei būklei pašalinti, pritaikyti patalpas žmonių su negalia reikmėms arba persirengimo patalpoms prie sporto salių atnaujinti, įskaitant dušinių bei sanitarinių mazgų atnaujinimą. Už ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti skirtas lėšas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje bus atliekami persirengimo patalpų, sanitarinių mazgų atnaujinimo darbai. Savivaldybės švietimo įstaigai galėjo būti skiriama ne daugiau kaip 16,39 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų, mūsų rajono gimnazijai buvo skirta maksimali suma.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vykdydama Švietimo įstaigų modernizavimo programą, atliko griežtą atranką. Savivaldybės, turinčios nuo 0,5 tūkst. mokinių iki 20 tūkst. mokinių, galėjo atrinkti po 1 švietimo įstaigą, savivaldybės, turinčios nuo 20 tūkst. mokinių iki 40 tūkst. mokinių, galėjo atrinkti po 2švietimo įstaigas, o savivaldybės, turinčios virš 40 tūkst. mokinių, galėjo atrinkti po 3 švietimo įstaigas. Dėl šios priežasties Lazdijų rajono savivaldybėje buvo atrinkta tik viena švietimo įstaiga.

Lazdijų r. sav. informacija

Taip pat skaitykite...