Ilgio ežero maudykloje maudytis nepatartina

i1jppv11013-29479-s500x332

Siekiant užtikrinti kokybišką maudymosi aplinką, net keletą kartų per mėnesį atliekami vandens kokybės tyrimai pagrindinėse Druskininkų savivaldybės maudyklose.

 Kaip teigė Druskininkų savivaldybės Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Sadauskaitė,  paskutiniųjų tyrimų rezultatai ( tyrimai atlikti prieš savaitę)  parodė, kad beveik visos Druskininkų savivaldybės maudyklos atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus, tik vienoje Ilgio ežero maudykloje yra nustatyti nežymūs, trumpalaikiai vandens kokybės pakitimai (žarniniai enterokokai 108KSV/100 ml, t.y. 8 vienetais daugiau nei nustatyta minėtoje higienos normoje).

 Atsižvelgiant į tai ir remiantis Lietuvos higienos norma,  nerekomenduojama maudytis šioje maudykloje iki tol, kol bus atlikti pakartotiniai tyrimai.

 Žarniniai enterokokai yra įprasta žmogaus ir gyvūnų bei vabzdžių mikroflora.

„Trumpalaikė tarša gali atsirasti iš paviršinių vandenų, galvijų, naminių gyvulių, gamybinių procesų, laukinių gyvūnų taršos; eutrofikacijos (vandens žydėjimo); didelio karščio ar gausiai iškritusių kritulių. Trumpalaikė tarša paprastai nedaro įtakos vandens kokybei ilgesnį nei 72 valandų laikotarpį“, — sakė E.Sadauskaitė.

Vandens kokybės stebėsena vykdoma pagal sudarytą kalendorinį grafiką maudymosi sezono metu, ir papildomai, pakartotinai gavus vandens kokybės rezultatus viršijančius leidžiamas normas. Gavus pakartotinius maudyklų vandens kokybės tyrimų duomenis, bus informuota apie jų rezultatus.

Oficialiai įteisintos maudyklos:

  • Vijūnėlės tvenkinio paplūdimys ir jo maudykla
  • Ilgio ežero maudykla

2019 m. Druskininkų savivaldybėje nustatytas maudymosi sezono laikotarpis  nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d.

Druskininkų sav. informacija

Taip pat skaitykite...