Geriausių šalies mokyklų dešimtuke – Druskininkų savivaldybės „Ryto“ gimnazija

gimnazija-24255-s500x333

Žurnalas „Reitingai“ šeštus metus iš eilės paskelbė Lietuvos švietimo įstaigų ir savivaldybių reitingą pagal mokinių mokymosi rezultatus.Savivaldybių reitinge, kurį ekspertai sudarė remdamiesi 2018 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatais, Druskininkų savivaldybė yra 9-oje vietoje. „Ryto“ gimnazija bei „Saulės“ pagrindinė mokykla šių metų reitinge pasižymėjo ir olimpiadų rezultatais.

Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojo Lino Urmanavičiaus teigimu, aukštus mokinių pasiekimus mūsų savivaldybėje nulemia keletas veiksnių. „Viskas pirmiausia priklauso nuo mokytojų, tėvų ir mokinių bendro darbo – mano manymu, mažesnėje savivaldybėje šis bendradarbiavimas būna glaudesnis, taigi ir rezultatai – geresni. Be jokios abejonės, įtakos pasiekimams turi mokytojų kompetencija ir noras skatinti mokinius, juos motyvuoti. Labai džiaugiamės, kad mūsų mokytojai į ugdymo procesą žiūri kūrybiškai, kad pastebi išskirtinius mokinių gabumus ir juos ugdo nuo mažens. Rezultatai rodo, kad mokyklų struktūrinė reforma taip pat turi įtakos mokinių pasiekimams“, – kalbėjo L. Urmanavičius.

Vicemeras pažymėjo, kad aukšti šalies ekspertų vertinimai verčia kelti sau dar aukštesnius tikslus. „Tikrai turime kur pasitempti. Viena tokių prioritetinių sričių – fizikos, chemijos, geografijos mokslai. Šiuo metu laikyti šių dalykų egzaminus apsirenka palyginti nedaug mūsų savivaldybės abiturientų. Norime, kad situacija keistųsi, kad mokytojai sudomintų vaikus, parodytų jiems, kad fizika, chemija, geografija yra įdomu, kad tai – perspektyvūs mokslai“ – sakė L. Urmanavičius.

„Vos pradėjusi dirbti švietimo skyriuje ir dalyvaudama įvairiuose pasitarimuose Švietimo ir mokslo ministerijoje, kuomet buvo svarstomi įvairūs ugdymo organizavimo bei kokybės užtikrinimo savivaldybėse klausimai, supratau, kad Druskininkai reikiamu laiku priėmė reikalingus sprendimus siekiant optimizuoti mokyklų tinklą, skirstant biudžeto lėšas. Matydami ir žinodami, su kokiais sunkumais dabar susiduria kai kurios kitos savivaldybės, galime įvertinti, kad tie sprendimai buvo teisingi ir šiandien duodantys rezultatus.  Aukšti mokinių pasiekimai džiugina, nes jie taip pat atskleidžia mokytojų profesionalumą ir pastangas. Tačiau mokyklos paskirtis – ne tik užtikrinti aukštus mokinių pasiekimus, bet ir siekti kuo geresnės mokinių savijautos mokykloje. Tikiu, kad skyrę dėmesio ir energijos tarpusavio santykių gerinimui, pasitikėjimo ir bendradarbiavimo kultūros skatinimui, galime pasiekti dar aukštesnių rezultatų. To visai švietimo bendruomenei ir linkiu artėjančiais 2019-aisiais metais“ – sakė savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown.

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė teigė, kad aukštus rezultatus lemia sistemingas ir nuoseklus visos mokyklos bendruomenės darbas, palanki mokymui ir mokymuisi aplinka, aukštos kvalifikacijos bei didelę patirtį turintys mokytojai, pagalbos specialistai, ugdymo kokybės siekis kiekvienoje pamokoje ir bet kurioje kitoje veikloje mokykloje ar už jos ribų.„Didžiuojuosi kiekvienu mokinio ir mokytojo pasiekimu, o puikūs visos mokyklos rezultatai suteikia jėgų ir motyvacijos siekti užsibrėžtų tikslų“ – sakė E. Vilkienė.

Druskininkų savivaldybės „Saulės“ pagrindinės mokyklos vadovė Ramutė Siliūnienė pažymėjo, kad ugdymo procese mokytojai stengiasi diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą – gabiems vaikams nepatinka standartinės užduotys, kūrybiškai taikyti įvairius mokymo būdus, suteikti galimybę gabių mokinių saviraiškai.„Atsižvelgdami į mokinių gabumus ir pomėgius, skatiname gabius mokinius aktyviai dalyvauti  mokyklos gyvenime, siūlome mokiniams neformaliojo švietimo programas, numatančios įvairias menines, kūrybines,  informacinių technologijų, sportines, praktines ir pažintines veiklas“,  – apie darbą su mokiniais kalbėjo R. Siliūnienė.

Druskininkų sav. informacija

Taip pat skaitykite...