Leipalingio bendruomenėje vyko Padėkos vakaras „Iš širdies į širdį“

88-23996-s500x293-s500x293-s500x293-s500x293-s500x293-s500x293-s500x293-s500x293

Gruodžio 7 d. Leipalingio bendruomenėje apdovanoti savam kraštui nusipelnę žmonės. Bendruomenės nariams, kurie viską širdimi padauginę išdalija žmonėms buvo įteiktos nuoširdžios padėkos ir išsakyti gražiausi žodžiai. Tai – žmonės, kurie priima iššūkius, siekia naujų tikslų ir vedini kilnių siekių, skleidžia šilumą, gerumą. Duoda naudingas pamokas, moko per savo patirtis, darbus, tampa pavyzdžiu kitiems. Leipalingio bendruomenės pasveikinti atvyko Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė, LR Seimo narys Zenonas Streikus, Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Algis Bolys. 

Šiais metais apdovanojimai skirti tylius, bet prasmingus darbus dirbantiems bendruomenės nariams. Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius pasveikinęs tokią šaunią, iškilią ir ambicingą bendruomenę, tęsiant Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko pažadą, bendruomenės jaunimui įteikė dar ir futbolo aprangą, laimėtą žaidžiant su savivaldybės komanda per stadiono atidarymą.

Pirmąją nominaciją gavo Laima Žukauskaitė. Padėka buvo skirta už patrauklių formų naudojimą kraštotyros muziejuje. Antroji padėka buvo įteikta Ernestui Kuckailiui – už patriotizmą, meilę Lietuvai ir Leipalingio krašto garsinimą. Leonorai Mockevičienei – už etninės kultūros vertybių perdavimą jaunajai kartai. Romui Dudzinskui – už tradicinio muzikavimo pateikimą.

Padėka buvo skirta ir klebonui Pauliui Marčiulioniui – už kilnią meilę Dievui, Artimui. Vidmantas ir Ramutė Pluščiauskai gavo padėką už paramą, nuoširdumą ir draugystę. O labiausiai nustebinta buvo bendruomenės pirmininkė Žaneta Krivonienė, kuriai buvo įteiktas gerumo angelas. 

Vakaro metu koncertavo atlikėjas Dainotas Varnas, šokiais žavėjo šokio grupės „Decima“ merginos.

Druskininkų sav. informacija

Taip pat skaitykite...