Priimamos paraiškos naujam verslui kaime pradėti

kaimas-14323-s800x536

Visi norintys pradėti verslą kaimo vietovėse nuo lapkričio mėnesio galės teikti paraiškas. Spalio pabaigoje žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisyklės (tinkamų finansuoti išlaidų kompensavimas), taikomos nuo 2018 metų pateiktoms paraiškoms.

Svarbu žinoti, kad šiais metais paraiškos pagal KPP veiklos sritį bus renkamos 2 etapais: nuo lapkričio 2 d. iki lapkričio 30 d. bus renkamos projektų, kurių vertė viršija 16 tūkst. Eur paramos sumos, paraiškos, bei nuo lapkričio 19 d. iki gruodžio 21 d. – projektų, kurių vertė yra iki 16 tūkst. Eur paramos sumos, paraiškos. Patvirtintos įgyvendinimo taisyklės bus taikomos „didiesiems“ projektams – jei prašoma paramos suma didesnė nei 16 tūkst. Eur. Numatyta paramos suma šiam paraiškų surinkimo etapui – 3,4 mln. Eur.

Patvirtintose įgyvendinimo taisyklėse pakoreguotos nuostatos dėl galimų pareiškėjų, sumažintas neremiamų veiklų sąrašas, supaprastinti reikalavimai valdyti nekilnojamąjį turtą, patikslinti atrankos kriterijai, supaprastintos paramos paraiškos ir verslo plano formos. Raginame pareiškėjus – būsimus verslo pradininkus kaimo vietovėse – atkreipti dėmesį į įgyvendinimo taisyklių nuostatas.

Galimi pareiškėjai – fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys

Šiemet įgyvendinimo taisyklės numato, kad pareiškėjais gauti paramą verslui pradėti gali būti fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys, pastarieji – tai ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo dienos įsteigtos ir kaimo vietovėje registruotos labai mažos ir savarankiškos įmonės.

Kaip ir anksčiau, fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietovėje, juridinio asmens – kaimo vietovėje turi būti registruota buveinė.

Svarbus reikalavimas fiziniam asmeniui – jis neturi būti vykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki 2018 m. gegužės 2 d., arba per šį laikotarpį vykdęs ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų, neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne.

Remiamos veiklos

Pareiškėjo naujai pradedama vykdyti ekonominė veikla turi atitikti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veiklas, išskyrus tas, kurios nurodytos įgyvendinimo taisyklėse pateiktame neremtinų veiklų sąraše. Atkreiptinas dėmesys, kad šiemet be kitų remiamų ne žemės ūkio verslų bus remiama mažmeninė prekyba, konsultavimas buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais, taip pat stovyklaviečių įkūrimas ir veikla.

Jei projekte numatoma, kad bus užsiimama produktų gamyba, apdorojimu, perdirbimu, šios veiklos galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.

Kaip ir ankstesniais paraiškų rinkimo laikotarpiais, viename projekte galima numatyti keletą remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Paramos dydis

Paramos suma pagal KPP veiklos sritį vienam paramos gavėjui – 40 000 Eur, tačiau ji neturi būti didesnė nei skirta paramos suma. Parama sudaro 100 proc. verslo planui įgyvendinti skirtos išmokos, kuri bus išmokama dviem dalinėmis išmokomis. Paramos išmokėjimo laikotarpis, kitaip nei anksčiau, bus ne ilgesnis kaip treji metai nuo verslo plano įgyvendinimo pradžios.

Verslo planą pareiškėjas privalo pradėti įgyvendinti ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Apie verslo plano įgyvendinimo pradžią paramos gavėjas turi pranešti Nacionalinei mokėjimo agentūrai raštu bei pridėti patvirtinimo dokumentus, pvz.: investicijos įsigijimo dokumentus, paslaugų įsigijimo sutartį, kt.

Daugiau informacijos: https://www.nma.lt/index.php/naujienos/patvirtintos-igyvendinimo-taisykles-verslo-startuoliams-kompensuojant-islaidas-iki-40-tukst-eur/19050

NMA inf.

Taip pat skaitykite...