Kviečiame į Šeimų mokyklėlę

20181004_105229

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja Šeimų mokyklėlės projektą. Jį finansuoja Alytaus miesto savivaldybė.

Į mokyklėlę kviečiame Alytaus miesto šeimas, būsimus ir esamus tėvelius (globėjus), auginančius vaikus, ar jų artimuosius.

Dėl informacijos ir registracijos į naujus nemokamus seminarus galite kreiptis telefonu (8 315) 516 53. Seminarai vyks Daugų g. 5A, Alytus

Galime pasidžiaugti jau dviem sėkmingais įvykusiais renginiais – jie suteikė puikią galimybę išgirsti specialistų patarimus ir praktikų idėjas, seminarų metu įgyti daug žinių, kaip saugoti ir stiprinti šeimos sveikatą. Prisimindami juos trumpai apžvelgsime.

Seminaras „Mama, tėti, man padėki“

Šeimų mokyklėlė spalio pradžioje startavo seminaru „Mama, tėti, man padėki. 2 dalis“. Šiame seminare dalyvavo asmenys, kurie domisi ar kuriems reikia pagalbos ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus. Žodis „autizmas“ kilęs iš graikų kalbos žodžio „autos“ – pats, „izmas“ – orientacija. Tai įvairiapusis vystymosi sutrikimas, kuriam būdingi trijų veiklos sričių – socialinės sąveikos, verbalinės ir neverbalinės komunikacijos bei elgesio – sutrikimai. Autizmo bruožų turintys žmonės „kitaip“ suvokia aplinką. Jie dažnai sutelkia dėmesį į detales, todėl jiems tampa sunku pamatyti bendrą situacijos kontekstą. Autizmo spektro sutrikimų turintys asmenys retai ieško akių kontakto, jiems sunku atpažinti kito žmogaus nuotaiką veide. Autizmo priežastys iki pat šių dienų yra ne iki galo žinomos. Autizmas yra labai įvairus. Sakoma, kad nėra dviejų vienodų asmenų, turinčių autizmo spektro sutrikimą. Tad klaidingai suformuoti autizmo stereotipai neretai trukdo tėvams atpažinti vaiko raidos sutrikimą, o atpažinus – sėkmingai integruotis į visuomenę. Teikiant tinkamą pagalbą, sutrikę gebėjimai gali būti pagerinami, o autistiško elgesio apraiškos sušvelninamos.

Lektorė, Londono lietuviško darželio-mokyklėlės „Obelėlė“ direktorė, JK lietuvių bendruomenės tarybos narė, pasaulio alytiškių sambūrio 2018-ųjų metų ambasadorė Alvija Černiauskaitė dalijosi gerąja patirtimi, konsultavo įvairiais klausimais, susijusiais su elgesio sutrikimais.

Renata Geležinienė, socialinių mokslų (edukologija) daktarė, docentė, specialioji pedagogė-ekspertė, sertifikuota Krizių prevencijos instituto (JK) lektorė, pristatė mokamąjį filmą apie asmenis, turinčius elgesio ir emocijų sunkumų ir (ar) sutrikimų, vaizdžiai pristatė, kaip tokius asmenis atpažinti, suprasti ir kaip jiems būtų galima padėti. Dalyviai didelį susidomėjimą parodė, kuomet buvo kalbama apie agresijos prevenciją ir valdymą.

Šiaulių universiteto specialiosios pedagogikos katedros lektorė, Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios mokyklos mokytoja metodininkė dr. Margarita Jurevičienė pristatė, kokia turėtų būti ugdymo(si) aplinka, nes tai vienas iš esminių kokybiško udgymo(si) veiksnių, suteikiančių asmens tobulėjimo galių. Labai svarbu sukurti tinkamas ugdomąsias erdves (pvz., multisensorinė aplinka ir kt.), parinkti sensorinės integracijos įgūdžių ugdymo priemones ir veiklą, kuri užtikrintų galimybę vaikui mokytis savarankiškai, grupėje, sudarant tinkamas sąlygas saviraiškai ir prigimtinių galių, pojūčių sklaidai.

Paskaita „Kaip suvaldyti stresą?“

Lektorė Nijolė Jakubaitienė, profesionali psichologė, dirbanti su paaugliais ir suaugusiais,  paskaitoje kalbėjo apie streso sukeliamą žalą sveikatai, kad kiekvienas patirtas stresas ir stresinė situacija sumuojasi, o atsigavimas užtrunka. Lektorė pasakojo, kaip atpažinti stresą per nuotaikas, kaip kiekvienam reikėtų stiprinti psichinę sveikatą, nepasiduoti neigiam stresui ir valdyti jį. Svarbu sustabdyti savo mintis ir pasakyti „stop“, nukreipti mintis kita kryptimi ir nesinervinti, pasinerti į tai, kas malonu, įsiklausyti į garsus, įsigilinti į kvapus. Baigdama paskaitą lektorė visus dalyvius nuramino, išvalė visas mintis, leido pasijausti laisviemss ir pailsėjusiems nuo visko, kas neramino ir kėlė stresą.

Alytaus m. sav. informacija

Taip pat skaitykite...