Dzūkijos nacionaliniame parke – naujas ornitologinis kempingas

0.506299001539849262

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija kartu su Lietuvos ornitologų draugija bei Lenkijos Biebžos nacionaliniu parku baigė įgyvendinti projektą „Gamtos paveldo panaudojimas ornitologinio turizmo plėtrai Dzūkijoje ir Biebžos slėnyje”. Dzūkijos nacionaliniame parke atlikta daug gamtosauginių veiklų ir darbų.

Netoli Merkinės miestelio prie Mergelių akelių ežerų įrengtas ornitologinis kempingas gamtos turistams. Jame – visi patogumai stovyklaujantiems kemperiuose ir palapinėse. Stovyklavietėje ir šalia jos buvo iškelta 40 inkilų įvairių rūšių paukščiams, kuriuos galės stebėti stovyklautojai. 

Ornitologiniame kempinge buvo rekonstruotas nenaudojamas apleistas pastatas, kuriame įrengta ornitologinė klasė. Joje turistai galės gauti informacijos apie sparnuočius, galimybę stebėti paukščius Dzūkijos ir Biebžos regionuose, išmokti pažinti jų balsus.

Dar viena veikla – gamtotvarkos darbai, pritaikant salas retų paukščių perėjimui. Nemuno upėje prie Merkinės yra dvi didelės sąnašinės smėlio salos, kuriose kūrėsi žuvėdros, kirai, tilvikiniai paukščiai, bet vėliau šios salos apaugo žolėmis, medžiais ir krūmais. Salos tapo netinkamos gyventi paukščiams. Projekto lėšomis salose buvo iškirsta augmenija bei nupirkta 10 herefordų veislės galvijų. Siekiama, kad salos vėl neužaugtų krūmais bei būtų užtikrintos sąlygos paukščiams perėti.

Prie Nemuno ir Straujos santakos įrengta paukščių apžvalgos platforma su informacija, kokius paukščius ir kada galima stebėti.
Viena iš svarbiausių ornitologiniu požiūriu teritorijų Dzūkijos nacionaliniame parke – buvusi karinio poligono teritorija. Čia buvo svarbiausia tetervinų tuoktavietė Pietų Lietuvoje, tačiau plynė apaugo medeliais ir tetervinų tuoktuvių vietos sunyko. Įgyvendinant minėtą projektą, kurio vienas iš tikslų – praplėsti tetervinų tuoktuvėms tinkamus plotus, buvo iškirsta 1,4 ha medžių ir krūmų.
Projekto rėmuose buvo atidaryta nauja interneto svetainė – http://www.naturetourism.eu , sukurta 18 gamtinio turizmo maršrutų nuo Dzūkijos nacionalinio parko iki Biebžos slėnio. 
Projekto partneriai išleido 11 leidinių: profesionalų ornitologinį kišeninį vadovą Dzūkijos regione, žemėlapį su ornitologiniais maršrutais Dzūkijos regione – Biebžos slėnyje, populiarią knygą apie gamtą „Laukinės gamtos glūdumose“, kišeninių ornitologinių vadovų rinkinius  ir kt.

Projektą „Gamtos paveldo panaudojimas ornitologinio turizmo plėtrai Dzūkijoje ir Biebžos slėnyje” Nr. LT-PL-1R-056 finansavo Europos regioninis plėtros fondas pagal Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Daugiau informacijos apie projektą rasite projekto svetainėje www.naturetourism.eu

Spalio 18 d. 13val. Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės lankytojų centre vyks minėto projekto veiklų ir rezultatų pristatymas bei aptarimas.

Informacija www.vstt.lt

Taip pat skaitykite...