Toliau didėja parama už pienines karves

cows-936272-1280-27193-s250x165

Šiemet, palyginti su praėjusiais metais, išmokos už pienines karves paramos gavėjams didėja 5,5 proc.

2018 m. susietosios paramos už pieninę karvę paramos dydis – 107,32 Eur už pieninę karvę. Palyginti su 2017 m., parama išaugo 5,65 Eur. Pernai ji buvo 101,67 Eur.

Šios išmokos už visus kalendorinius metus mokamos per du kartus. Paramos avansus (73 Eur už pieninę karvę) numatoma pradėti mokėti nuo spalio 16 d. Likusi paramos dalis, t. y. 34,32 Eur, į pieno gamintojų sąskaitas turėtų patekti nuo gruodžio 1 d.

Iš viso 2018 m. Europos Sąjungos susietajai paramai už pienines karves numatoma skirti 27,2 mln. eurų (2017 m. – 26,7 mln. eurų) mln. eurų.

Susietąja parama už pienines karves palaikomos pieno gamintojų pajamos, užtikrinant dabartinį gamybos lygį valdų valdytojams, registruotiems Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

2018 metais paramą gaus daugiau kaip 27 tūkstančiai paramos gavėjų, o pieninių karvių, už kurias mokama parama, skaičius sieks 253 tūkstančius.

Paramos gavėjų skaičius 2017 m. siekė  29 783, o pieninių karvių, už kurias apskaičiuota susietoji parama, buvo 262 208.

ŽŪM informacija

Taip pat skaitykite...