Butrimonyse – popiežiaus vizitą įamžinantis akmuo

Untitled

Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje proga Butrimonyse pašventintas paminklinis akmuo. Idėja pastatyti paminklinį akmenį kilo Butrimonyse esančios „Dainos galerijos“ įkūrėjai Dainai Nemekštienei, o ją įgyvendino jos brolis – profesionalus skulptorius Darius Miliauskas – vienas Tarptautinio lietuvių heraldikos fondo iniciatorių ir įkūrėjų. Ši sesers ir brolio dovana tapo bene vienu pirmųjų simbolių, įamžinusių artėjantį popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje.

Kryžius pastatytas šalia Butrimonių parapijos namų. Butrimonių Išganytojo parapijos klebonas Juozas Bakšys, džiaugdamasis šia gražia iniciatyva, dėkojo visiems prisidėjusiems prie paminklinio akmens pastatymo ir pažymėjo, kad tai dovana ne tik Butrimonių parapijai, bet dovana visai Lietuvai.

„Autorius įsivaizdavo, kad reikėtų pastatyti paminklą, kuris kažkuo sietųsi su Butrimonių parapija. Pati Butrimonių bažnyčia yra pastatyta iš akmens, tad ir paminklas yra iš akmens“ , – kalbėjo klebonas Juozas Bakšys.

Akmuo šiam paminklui buvo atgabentas net iš Ukrainos. Anot akmentašio Dariaus Miliausko, tai simboliškai primena Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikus:

„Tai primena mūsų buvusią didybę. Paminklas yra iš dviejų akmenų, kur vienas simbolizuoja mūsų tikėjimą, o kitas – prisikėlimą naujam gyvenimui, iššūkiams“.

Paminklinį akmenį pašventino Dotnuvos klebonas Gražvydas Geresionis, kuris sekmadienį aukojo Šv. Mišias Butrimonių bažnyčios titulo atlaidų metu. Atlaiduose taip pat dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas su žmona Vida.

 Alytaus rajono savivaldybės informacija

Taip pat skaitykite...