Partizanų dainų vakaras – kur aukštos pušys lieknos ošė

0.023972001528705579

0.023972001528705579Š. m. birželio 15 d. 17 val., kviečiame visus į partizanų dainų vakarą ,,Kur aukštos pušys lieknos ošė” skirtą, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui bei A. Ramanausko – Vanago metams paminėti. Renginys vyks Dzūkijos nacionalinio parko etnografinėje sodyboje Marcinkonyse.

Daug partizanų dainų buvo sukurta per palyginti trumpą pokario rezistencijos laiką nuo 1944 iki 1953). Jos keliavo iš lūpų į lūpas. Kūrė šias dainas kaimų ir miestelių žmonės, dažnai net mažaraščiai. Žodžiai neretai yra populiarių dainų parafrazės, o melodijos neretai – „pasiskolintos“ iš žinomų dainų ir nebūtinai lietuviškų.

Nepamirškime, kad dažna eilutė čia aplaistyta ir kritusių už Tėvynės laisve krauju. Taip būdavo pagerbiamas žuvusiųjų, ypač vadų atminimas.

 Nežinomas poetas apdainavo Merkinės mūšį, kur pasižymėjo „narsus dzūkų vadas Vanagas“– Adolfas Ramanauskas.

Dzūkijos kaimuose, nors ir buvo pavojinga, skambėjo  šios dainos jaunimo susibūrimuose. Už tokias dainas šalindavo iš mokyklų, sodino į kalėjimą ar trėmė į Sibirą, bet ištrinti iš žmonių atminties nepavyko.
Nutrūkus partizanų sąjūdžiui, šie tekstai neprapuolė. Jie išliko ir užrašuose, nors tekdavo juos slapstyti. Slaptoji daina pagaliau sulaukė savo skambėjimo laiko.

Nuoširdžiai kviečiame pasiklausyti partizanų dainų Dzūkijoje.

Informacija www.vstt.lt

Taip pat skaitykite...