Lietuvos ypatingojo archyvo paroda Daugų Vlado Mirono gimnazijoje

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, 2018 m. gegužės 7 d. Alytaus r. Daugų Valdo Mirono gimnazijos bendruomenei buvo pristatyta archyvo parengta edukacinė programa ir kilnojamoji paroda „Sovietų valdžios represuoti 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“.

IMG-20180507-111732-25839

Lietuvos ypatingojo archyvo LKP dokumentų skyriaus vedėja Nijolė Maslauskienė papasakojo apie sovietų valdžios represijas prieš Donatą Malinauską ir kitus Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus. Po edukacinės programos archyvo darbuotojai aplankė Daugų miestelio istorines vietas: bažnyčios, kurioje klebonavo V. Mironas, šventorių, buvusios sinagogos pastatą, istorinį miestelio centrą.

Lietuvos ypatingojo archyvo parengtą kilnojamąją parodą sudaro 6 stendai, skirti sovietų valdžios represuotiems 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams. 1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, politinio teroro aukomis tapo šeši Vasario 16-osios akto signatarai: Kazys Bizauskas ir Pranas Dovydaitis – sušaudyti, Vladas Mironas ir Donatas Malinauskas – mirė kalėjime ar tremtyje, Petras Klimas ir Aleksandras Stulginskis – kalinti ir persekioti iki mirties. Stenduose iliustruojama signatarų veikla tarpukario Lietuvoje ir sovietų valdžios represijos prieš juos. Dauguma parodoje eksponuojamų dokumentų saugoma Lietuvos ypatingajame archyve, kita dalis – Lietuvos centriniame valstybės archyve, Nacionaliniame muziejuje ir Genocido aukų muziejuje.

Paroda gimnazijoje bus iki gegužės 18 d.

Alytaus r. Daugų Valdo Mirono gimnazijos informacija.

Taip pat skaitykite...