„Ulono smūgis“: kovinės grupės integravimo pratybos ir sąveika su kitomis institucijomis

Kovo 12-14 d. vyko Lietuvos kariuomenės Greitojo reagavimo pajėgų II bataliono kovinės grupės (toliau – II BKG) pajėgų integravimo pratybos, kuriose dalyvavo šiai grupei priskirti kariai iš įvairių kariuomenės padalinių. Veiksmai vyko plačioje geografinėje vietovėje, apimančioje Alytaus, Varėnos, Druskininkų miestų ir rajonų savivaldybių teritorijas. Į jungtinius veiksmus betarpiškai buvo įtraukta ir vietinės savivaldos institucijos bei policijos, pasienio, gelbėjimo tarnybos, Šaulių sąjunga, vykdančios bendras operacijas su kariais. Tai tęstinis II BKG kovinio rengimo ciklo etapas – metų eigoje jau vyko grupės mokomasis periodas bei valdymo grupių taktinės pratybos be padalinių. Šiuose renginiuose taipogi dalyvavo minėtųjų institucijų, organizacijų atstovai.

atsisiųsti (3)

Pratybų „Ulono smūgis“ tikslas – treniruoti Bataliono kovines grupes planuoti ir vykdyti operacijas prieš hibridinės kilmės grėsmes. Pagal pratybų legendą, atsižvelgiant į kylančias hibridinio karo grėsmes, aktyvuota II BKG ir šalies pietinis regionas paskelbtas Karinių operacijų teritorija. Kovinei grupei iškeltas uždavinys – neutralizuoti nelegalias ginkluotas grupes, siekiant atkurti valstybinių ir savivaldos institucijų veiklą bei užtikrinti gyventojų saugumą.

atsisiųsti (2)
Įgyvendinant iškeltą uždavinį, pirminiame etape grupės padaliniai paskirtose atsakomybės zonose įkūrė priešakines operacijų bazes, iš kurių vykdė kinetinius veiksmus, neutralizuojant ginkluotas grupes, rėmė policijos veiksmus malšinant priešiškų pajėgų inspiruotas riaušes, drauge su Priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos atstovais likvidavo po diversijų kilusias cheminio vietovės, įrangos užterštumo pasekmes. Operacijos eigoje likvidavus kilusias pirmines grėsmes, stabilizavus situaciją bei perėmus miestų kontrolę į savo rankas, pajėgos užtikrino savivaldos institucijų, kritinės infrastruktūros apsaugą, vykdė patruliavimą vietovėje, buvo pasiruošusios reaguoti į galimus incidentus.

atsisiųsti (4)
II BKG yra sudedamoji Lietuvos kariuomenės Greitojo reagavimo pajėgų dalis. Pajėgos, turinčios pakankamai kovinės galios užkirsti kelią priešiškų jėgų veiksmams šalies teritorijoje taikos metu, skirtos tinkamai reaguoti į naujo tipo – nekonvencinio karo – grėsmes, buvo sukurtos atsižvelgiant į besikeičiančią saugumo situaciją regione, ir padaliniai budėjimą jose pradėjo jau nuo 2014 m. lapkričio mėn. 1 d. Greitojo reagavimo pajėgas sudaro dvi bataliono kovinės grupės, Karinių oro pajėgų, Specialiųjų operacijų pajėgų ir logistinės paramos elementai. Bataliono kovinės grupės – tai kovinėms užduotims suformuoti bataliono dydžio kariniai vienetai, savo sudėtyje turintys manevrinius vienetus ir žvalgybos, ugnies paramos, kovinio aprūpinimo, oro gynybos, inžinerinius bei kitus pajėgumus. Kiekvieną jų sudaro apie 800 karių. I BKG pagrindą sudaro LDK Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas, II BKG – Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas. Greitojo reagavimo pajėgų dislokacijos vieta priklauso nuo grėsmės lygio. Esant žemiausiam grėsmės lygiui, šioms pajėgoms priklausantys kariai budi tiek savo tarnybos, tiek ir ne tarnybos vietose, tačiau turi būti pasirengę nurodytais terminais prisistatyti į tarnybos vietą. Gavus signalą, pajėgos yra pasirengusios veikti nuo 2 valandų iki paros. Aktyvavimo laikotarpiu pajėgos yra pavaldžios Lietuvos kariuomenės Jungtiniam štabui, iki tol jų parengimu rūpinasi Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų štabas.

Ulonų bataliono informacija ir nuotraukos

Taip pat skaitykite...