Išplėstinė seniūnaičių sueiga

alytus-58d24e97ee25a

Informuojame, kad 2018 m. sausio 10 d. 17.30 val. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Rotušės a. 4, Alytuje) vyks išplėstinė Alytaus miesto seniūnaičių ir bendruomeninių organizacijų sueiga.

Preliminari sueigos darbotvarkė:

1. Dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo.

2. Dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos darbotvarkės tvirtinimo.

3. Bendruomeninių organizacijų deleguotų narių registravimas.

4. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“:       4.1. prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo (pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė);

4.2. dėl lėšų priemonei įgyvendinti skyrimo ir naudojimo, paraiškų vertinimo tvarkos, projektų vykdymo stebėsenos tvarkos (S. Dumbliauskienė).

5. Dėl Alytaus miesto seniūnaičių sueigos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimu Nr.  T-231, pakeitimo (pranešėja Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Jūratė Grinienė)

6. Dėl kitų klausimų.

PASTABA. Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-231 (2017-03-30 sprendimo Nr. T-93 redakcija), išplėstinėje seniūnaičių sueigoje su sprendimo priėmimo teise gali dalyvauti ir bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai. Šių organizacijų sąrašas patvirtintas  mero 2017-07-05 potvarkiu Nr. M-36 (2017-08-02 potvarkio Nr. M-40 redakcija). Organizacijos, atitinkančios nuostatų reikalavimus, dėl įrašymo į sąrašą gali kreiptis ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki sueigos. Patariamojo balso teise sueigoje gali dalyvauti miesto savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

Savivaldybės administracija

Taip pat skaitykite...