Tarptautinė studentų diena

1941 m. Londone vykusiame tarptautiniame studentų susitikime prieš fašizmą nuspręsta lapkričio 17-ąją laikyti Tarptautine studentų diena. 1939 m. lapkričio 17-ąją Čekoslovakijoje vyko studentų pasipriešinimas prieš vokiečių okupaciją. Tą dieną daug studentų buvo areštuota ir sušaudyta, o daugiau nei 1000 jų išsiųsta į koncentracijos stovyklas.

Šią dieną siekiama suvienyti viso pasaulio studentus, nepaisant rasės, kalbos ir tradicijų. Skatinama rengti studentiškus koncertus, švęsti studentiškosios visuomenės šventę.

Keli anekdotai apie studentus:
Tamsi šilta gegužės naktis, 2 valanda nakties. Profesoriaus bute pasigirsta telefono skambutis. Profesorius pakelia ragelį ir apsimiegojusiu balsu taria:
– Alioo…
– Tai ką, miegi, bjaurybe?!!!
– Miegu, o ką?…
– O mes tai mokomės!!!

Kuo studentas panašus į šunį? Kai jų ko nors paklausi, abu labai protingai žiūri.

Kalbasi du pagiringi studentai:
– Kas šiandien?
– Trečiadienis.
– Prašyčiau be smulkmenų, žiemos ar vasaros semestras?

www.day.lt

Taip pat skaitykite...