Dainomis, šokiais ir vaidinimais nuskambėjo XIII rudens ir bendruomenių šventė ,,Pailsėkim susiėję po darbų“

Kumeciai

Kumečiuose  Spalio 21 d. Su dainom, šokiais, vaidinimais  ir garsiais aplodismentais nuaidėjo tradicinė XIII rudens ir bendruomenių draugystės šventė „Pailsėkim susiėję po darbų“. Į šventę atvyko garbingi svečiai: LR Seimo narys Petras Valiūnas, Lazdijų dekanato dekanas Metelių parapijos klebonas kanauninkas Vytautas Prajara, Miroslavo seniūnas Vytautas Sinkevičius, Alytaus rajono viešosios bibliotekos direktorius Aivaras Vyšniauskas, Kumečių seniūnaitijos seniūnaitis Vidimantas Pocevičius.

Kaip garbės simbolį – kasdieninę duoną, iš Kumečių mokyklos mokinės Rugilės Krušnaitės rankų priėmė LR Seimo narys Petras Valiūnas. Sveikinimo žodį tarė ir dovanas įteikė LR Seimo narys Petras Valiūnas ir Miroslavo seniūnas Vytautas Sinkevičius. Koncertą dovanojo liaudiškos muzikos kapela „Metelys“ (Lazdijų r.), vad. Danguolė Alksninienė, tautinių šokių grupė „Vijoklis“, vad. Lina Kaminskienė, ir vokalinis moterų ansamblis „Rūta“, vad. Rūta Mažeikienė iš Ežerėlio KC (Kauno raj.), Alytaus rajono neįgaliųjų draugijos vokalinis ansamblis „Šypsena“, vad. Dainius Juozapavičius, tradicinė kapela „Varėnos krašto muzikantai“, vad. Stasys Junda, kapela „Seirija“ (Lazdijų r.), vad. Vytautas Rutkauskas, Kumečių kaimo bendruomenės kapela  „Kaimynai“, trio „Jaunystės godos“, humoro grupė „Rykštė“, vad. Audronė Granskienė.

Buvo apdovanotos šeimininkės , kurios dalyvavo parodoje „Ir gardu, ir gražu“, tai: Ona Žvinakevičienė, Daiva Liudvinavičienė, Lina Kandrotienė, Daiva Kaduškevičienė, Austėja Varankaitė. Aktyviausiems skaitytojams padėkas ir dovanas įteikė Alytaus rajono viešosios bibliotekos direktorius Aivaras Vyšniauskas ir Kumečių bibliotekininkė Nijolė Pocevičienė. Su pagarba ir meile Kumečių kaimo bendruomenė dėkoja rėmėjams: LR Seimo nariui Petrui Valiūnui, turizmo sodybos „Atesys“ šeimininkams Albinai ir Vytautui Stroliams, UAB  „Metelių žuvis“, vadovei Neringai Radžiukynienei, IĮ „Editos kepiniai“ savininkei Editai Zavickienei, UAB „Riamona“ kolektyvui, UAB „Dvaro mėsa“ vadovui Edgarui Mazaliauskui, UAB „Lauveka“ direktorei Editai Rimkienei, Danieliui Jakubavičiui už šventės akimirkų įamžinimą, ūkininkams Natalijai Pučinskienei, Donatui Nedzinskui, šeimininkėms  Onutei Misevičienei, Onutei Žvinakevičienei ir Vidai Plytnykienei už dzūkiškas bandas, muzikantams, dainininkams, šokėjoms, Bendruomenės tarybai ir nariams, kurie tik prisidėjo, kas kuo galėjo, taip pat žiūrovams už kantrybę. Nes tik jūsų visų dėka, bendruomenė gali palaikyti kaimo gyvybingumą ir burti visus bendriems tikslams. 
Sudainavus kartu su žiūrovais bendrą dainą „Giminės“, kad ir vėlokas laikas buvo, bet užkirtę dzūkiškų bandų su „daryciniu“ linksminomės visi kartu grojant gyvai šauniems muzikantams.

Kumečių kaimo bendruomenės informacija

Taip pat skaitykite...