Fotografijų paroda Alytuje

Plakatas-internetui-JPG-RBG-72dpi

Plakatas-internetui-JPG-RBG-72dpiFOTOATKARPOS NR. 1 – fotografijų paroda

2017.11.17 – 11.24, atidarymas 17:30

EKSPERIMENTINĖ FOTOGRAFIJA – vieša paskaita

2017.11.17, atidarymas 16:30

APIE PARODĄ. 2017 m. Lapkričio 17 d., 17:30 val. Asociacijos Dzūkų krašto menų inkubatoriuje „Menų pirtis” (Tilto g. 2, Alytus) atidaroma medijų menininko, kultūros ir medijų kritiko, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr. Remigijaus Venckaus fotografijų paroda – FOTOATKARPOS NR. 1 (plačiau www.venckus.eu). Parodos trukmė: 2017.11.17 – 11.24.

Jau nepirmą kartą Lietuvos meno galerijose ir muziejuose eksponuojami doc. dr. Remigijaus Venckaus kūriniai reprezentuoja jo išskirtinį požiūrį į fotografijos meną. Fotografijos kuriamos metodiškai naudojant ir tobulinant autorinę techniką.

Autorius apie savo kūrybą teigia: […] man fotografija – tai žaidimas, kuriame atrandu ne tik naujas pasakojimo galimybes, bet ir provokuoju vyraujančius stereotipinius pasakojimus įtarti klasta. Kurdamas aš taip pat klastoju tai, ką nufotografavau. Klastodamas laiką ir erdvę provokuoju visiškai kitaip nei įprasta patirti vietą, kurioje esama, būta arba teks būti. Fotografija – tai vietos, kurioje buvai, ir vietos, kurioje esi, de-re-konstrukcija […]. Nors kūryboje remdamasis klastos strategija aš bandau nuginkluoti klastą, bet ką pasiūlau po šios kovos? Deja, kaip bebūtų gaila aš ir vėl siūlau vaizdą ir klastą. [….] kiekviena mano paroda tai fotografijos žanro išbandymas. Tai mano kūrybinis pasitraukimas piešinio, tapybos ar net video formos link. Mano kūrybinis gestas rodo: kaip į grynąją fotografijos formą netelpa vaizdinė raiška, taip ir turinys pasitraukia už kažkokių efemeriškų žanro ribų […].

Eksperimentinių nuotraukų paroda FOTOATKARPOS primena ištisą kelionę pačiais keisčiausiai vidinės patirties kraštovaizdžiais. Detaliai suplanuotuose maršrutuose visada centrine kūrybos tema lieka atminties, vietos ir laiko santykis. Apie tai parodos autorius teigia: Nors kūryboje gausu potemių, kurias provokuoja gyvenimas, vizualinės kultūros posūkiai, technologijų tobulėjimas, komunikacijos fonas ir nuolatinė savianalizė, tačiau atmintis man yra svarbiausia. Ji yra labiausiai susijusi su savianalizės gestu ir su tuo ką aš drįstu vadinti FOTOATKARPŲ RINKINIU. Esu įsitikinęs, kad tikro menininko kūryba yra pirmiausia nukreipta į jį patį. Tai nuolatinis nuosavų žaizdų draskymas, stebėjimas reakcijų į savąjį aš, dialogas su savo jausmais ir protu, kuris nenutyla net poilsio akimirkomis. […] Vienijant laiką ir erdvę po atminties skraiste, mano kūriniai gali būti traktuojami kaip intuityvūs vietos apmąstymai, laiko slinkties patyrimai, gyvybės ir mirties nuojautos, net prisiminimų fragmentai apie artimus žmones. Esu girdėjęs atsiliepimų, kad žvelgiant į mano fotografijas susidaro įspūdis, jog fotografuoju dienoraštį, bet nerašau teksto. […] Kelių sekundžių žvilgsnis aprėpia daugiau detalių, nei gali perteikti pastraipa, užrašyta popieriuje. Paminėtina, kad paroda FOTOATKARPOS tęsia menininko pradėtą kūrybos liniją kurią jis poetiškai vadina „Amnezijos filmu”.

APIE PASKAITĄ. 2017 m. Lapkričio 17 d., 16:30 val. Gausiai fotografijomis iliustruotoje autorinėje paskaitoje doc. dr. Remigijus Venckus supažindins su savo kūrybos kryptimis, apibrėždamas, ką jo drąsūs fotografijos ir kompiuterinės technikos eksperimentai turi bendro su kalbos vartojimu ir jos suvokimu, kokios vyrauja šiuolaikinės eksperimentinės fotografijos tendencijos, ko siekia menininkai eksperimentuodami technika ir estetiniu sprendimu.

Dalindamasis patirtimi, doc. dr. R. Venckus nuolatos tiria medijas, revizuoja fotografijos, eksperimentinio videofilmo, literatūros ir kalbos ribas. Jis tarytum permanentiškai „išranda“ naują kalbą. Atidžiai stebėdamas meno pasaulio naujoves, gilindamasis į technologijas ir taikydamas skirtingas raiškos priemones, kūrėjas akivaizdžiai propaguoja postfotografijos tendencijas ir savo praktine veikla dalyvauja vaizdiniame posūkyje.

Paskaitoje doc. dr. R. Venckus pristatys ir aktų kūrybos sritis. Fotografuodamas doc. dr. R. Venckus tyrinėja vyro kūno seksualumo ribas ir jau penkerius metus kuria ciklą „Aš esu Kitas“. Šiame cikle autorius dažniausiai suformuoja savitas vaizdines nuorodas į Biblijos siužetus. Neribodamas savo fantazijos, jis išjudina sustabarėjusį Šventojo rašto tekstą ir priverčia dar kartą permąstyti amžinąsias tiesas. Pažintiniame susitikime doc. dr. R. Venckus aiškins, kaip fotografija (iš)reiškia nepasitikėjimą kalba (rašytiniu ir akustiniu tekstu).

Ši autorinė paskaita yra skirta visiems, besidomintiems šiuolaikine audiovizualine kultūra, kuriantiems fotografijos meną, užsiimantiems meno ir kultūros tyrimais, dėstantiems apie audiovizualinę kultūrą, kuruojantiems fotografijos renginius kultūros darbuotojams, meno kūrėjams, kolekcionieriams ir rėmėjams, eksperimentuojančiam jaunimui.

APIE AUTORIŲ. Doc. dr. R. Venckus yra medijų meno ir kultūros tyrinėtojas, medijų menininkas. 2014 m. Vilniaus dailės akademijoje ir Lietuvos kultūros tyrimų institute apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. Šiuo metu Doc. dr. R. Venckus yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas. Anksčiau dėstė Vytauto Didžiojo, Vilniaus, Kazimiero Simonavičiaus, Šiaulių universitetuose ir Vilniaus dailės akademijoje. Yra 18–os mokslo straipsnių, 5–jų mokslo pranešimų skelbtų tarptautinėse konferencijose ir 20–ies – skelbtų respublikinėse mokslo konferencijose autorius.

Doc. dr. R. Venckus dažniausiai kuria fotografijos meną. Pagrindinė kūrybos tema: atmintis, laikas ir individuali patirtis bei vyriško kūno bei seksualumo interpretacijos. 2010 m. atstovavo Lietuvą tarptautinėje erotinio vizualiojo meno parodoje Lenkijoje. Surengė 38 autorines parodas Lietuvoje ir 3 užsienyje.

Lietuvoje doc. dr. R. Venckus yra žinomas kaip medijų kultūros ir meno kritikas, recenzuojantis šiuolaikinio meno parodas ir rašantis apie tapybą, fotografiją ir videomeną. Jo parengtos Kritinės recenzijos apie žinomus Lietuvos ir Vakarų pasaulio menininkus lydi parodas ne tik Lietuvoje, bet ir Danijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Latvijoje, etc.          Doc. dr. Remigijus Venckus yra 250 straipsnių apie meną ir kultūrą autorius.

MENININKO KONTAKTAI

Menininko kontaktai: remigijus@venckus.eu / www.venckus.eu

Fotografijų svetainė: www.foto.venckus.eu

Autorinių tekstų archyvas: www.culture.eu

ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI

Renginį organizuoja: Asociacija Dzūkų krašto menų inkubatorius „Menų pirtis”, Tilto g. 2, Alytus.

Organizatorių kontaktai: 8698 35419 / info@menupirtis.lt / http://menupirtis.lt / Tilto g. 2, Alytus, Lietuva.

Renginio partneris: Vilniaus Gedimino technikos universitetas / www.vgtu.lt

Organizatorių informacija

Taip pat skaitykite...