Naujųjų mokslo metų proga – sveikinimai Trečiojo amžiaus universiteto bendruomenei

III a. Universitetas (3)

Trečiojo amžiaus universitetas pradėjo 10-uosius mokslo metus. Vakar šia proga Alytaus miesto teatre buvo surengta mokslo metų pradžios šventė.

Gausiai susirinkusius Alytaus miesto senjorus naujųjų mokslo metų pradžios proga sveikino Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius. „Tai, ką Jūs veikiate yra šaunu, nes nėra nieko blogiau, kuomet žmogus, baigęs  aktyvią veiklą, užsisklendžia savyje ir nieko nenori matyti, neišeina iš namų, tuomet jis pamažu vysta lyg gėlė. Visiškai kas kita, kuomet žmogus išlieka aktyvus. Jis bendrauja, draugauja, patiria malonių įspūdžių  ir taip kartu su bičiuliais eina per gyvenimą“, – sakė  Alytaus miesto savivaldybės meras V. Grigaravičius, jis senjorams linkėjo sėkmingų naujųjų mokslo metų ir  geriausios kloties.

Miesto vadovas už ilgametį sėkmingą švietimo vadybinį ir kūrybinį darbą ir gerosios patirties sklaidą Trečiojo amžiaus universiteto direktorei Janei Ingelevičienei įteikė Alytaus miesto savivaldybės medalį.

Susirinkusius taip pat sveikino Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, Alytaus kolegijos direktorė doc. Danutė Remeikienė. „Jūs esate labai svarbi miesto inteligentijos dalis. Džiugūs nauji mokslo metai, nes jūsų vis daugiau. Daugiau tų, kurie mato prasmę, bičiulystės džiaugsmą ir kurie sugeba tai kurti. Jūsų noras šokti, dainuoti, susipažinti yra begalinis“, – sakė D. Remeikienė, ji linkėjo senjorams sveikatos ir bičiulystės jausmo. Naujų mokslo metų pradžios proga senjorai sulaukė ir Ročesterio (JAV) Dženesijo (Geneseo)  universiteto profesoriaus, Alytaus ir Ročesterio susigiminiavusių miestų komiteto Akademinio bendradarbiavimo pakomitečio nario Josepho A. Bulsio, šiuo metu paskaitas skaitančio Alytaus kolegijos studentams, sveikinimo. Jis senjorams linkėjo sėkmės ir daugybės laimingų dienų.

III a. Universitetas (2)Naujųjų mokslo metų pradžia ir išaugusiu universiteto bendruomenės skaičiumi pasidžiaugė Trečiojo amžiaus universiteto direktorė J. Ingelevičienė: „Žengdami per 10-ųjų metų mokslo slenkstį galime pasidžiaugti nuveiktais darbais. Susikaupkime naujoms mintims, kuriant ateities planus, ir tikėkime, kad kiekviena ateinančių mokslo metų diena bus kupina šviesių spalvų.“

Renginio metu Trečiojo amžiaus universiteto klausytoja Zita Bekešienė pasidalijo mintimis apie universiteto veiklą. Anot jos, universitetas senjorams duoda labai daug – išklausytos psichologų ir filosofų paskaitos  išmokė pozityviai mąstyti, o gydytojų dietologų paskaitose įgytos žinios pakeitė požiūrį į sveiką mitybą. Aktyvus ir Trečiojo amžiaus universitetą lankančių senjorų kultūrinis gyvenimas – universitetas turi ne vieną meno kolektyvą, organizuoja daug kultūros renginių.

Trečiojo amžiaus universiteto bendruomenė sulaukė ir mažųjų alytiškių sveikinimų. Šventės proga    eilėmis juos pasveikino mažieji Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio mokiniai.

Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus informacija

Taip pat skaitykite...