Trako miške pašventintas paminklas partizanams

DSC-0792-11708

DSC-0747-11709Sekmadienį Lazdijų krašto politiniai kaliniai ir tremtiniai, šauliai, žuvusių partizanų artimieji, Lazdijų rajono savivaldybės valdžios atstovai, Seirijų mokyklos jaunieji šauliai bei krašto gyventojai dalyvavo Šv. Mišiose Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje ir Trako miške (Seirijų sen., Lazdijų r.) esančio paminklo, skirto 1944m. 11 mėn. 25 d. žuvusiems Antanui Stepulevičiui, Boleslovui Stočkūnui, Otui Baueriui, Adolfui Mercui partizanams, kurie kovėsi su NKVD kariuomene paminklo šventinime.

 Šventėje dalyvavo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Salatka. Jis teigė, kad visuomet turime prisiminti partizanus, kurie kovojo už Lietuvos laisvę. Kiekvienas turime galimybę puoselėti partizanų atminimą ir jų reikšmę istorijoje pasakodami vaikams ir anūkams. Lazdijų administracijos direktorius Gintautas Salatka padėkojo šio paminklo šventinimo iniciatoriams. Visiems susirinkusiems linkėjo būti pilietiškais ir ateinančioms kartoms ugdyti meilę Tėvynei.DSC-0811-11710

1944 m. Trako miške įvyko mūšis tarp leitenanto Vlado Stepulevičiaus slapyvardžiu Mindaugas partizanų ir 6 NKVD pasienio kariuomenės ketvirtosios komendantūros. Mūšyje žuvo Antanas Stepulevičius, Boleslovas Stočkūnas ir vokiečiai Otas Baueris, Adolfas Mercas. Tai buvo pirmasis partizanų rezistencinis mūšis, kuris vyko Trako miške.

 Renginyje buvo skaitomi to meto ryšininkės Elytės Radzevičiūtės – Andruškevičienės eilėraščiai, skambėjo partizaniškos dainos. Buvo pasidalinta prisiminimais apie partizanus ir to meto gyvenimą. Paminklą pašventino Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios klebonas teologas Sigitas Bitkauskas.

Lazdijų rajono savivaldybės informacija

 

Taip pat skaitykite...