Kultūros ir meno taryba patvirtino „Sidabrinės bitės“ laureatus

varenos r sav

Šį sekmadienį, rugsėjo 17 d., Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje bus paminėtos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 142-osios gimimo metinės ir pagerbti šių metų „Sidabrinės bitės“ laureatai. Varėnos rajono savivaldybės Kultūros ir meno taryba jau patvirtino šių metų „Sidabrinės bitės“ laureatų kandidatūras. ,,Sidabrinės bitės“ ženklai bus įsegti ir Savivaldybės kultūros premijomis apdovanoti du iškilūs mūsų krašto kultūros puoselėtojai – ilgametė Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos direktorė, aktyvi Varėnos rajono visuomenininkė Nijolė Pavasarienė bei kraštietis žurnalistas, redaktorius, istorikas Vytautas Valentinas Česnulis.

Kultūros ir meno tarybai, kuriai pirmininkauja Algirdas Juškevičius, buvo pateiktos dvi „Sidabrinės bitės“ laureatų kandidatūros. Posėdyje buvo svarstoma Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos tarybos pateikta rekomendacija dėl Nijolės Pavasarienės bei Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos – dėl Vytauto Valentino Česnulio.

Tarybos nariai šioms kandidatūroms pritarė vienbalsiai, nes ir Nijolės Pavasarienės, ir Vytauto Valentino Česnulio nupelnai Varėnos krašto kultūrai ir menui yra neabejotinai dideli.

Nijolė Pavasarienė daugiau kaip keturiasdešimt metų aktyviai talkina ir dalyvauja organizuojant rajono muzikos, kultūros renginius, dainų šventes, jų apžiūras. Jos mokiniai buvo daugkartiniai „Dainų dainelės“ laureatai, o ugdytiniai savo muzikinę veiklą tęsia Lietuvoje ir užsienyje. Šiuo metu Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykloje dirba N. Pavasarienės darbo metu išugdyti mokiniai, kurie jos iniciatyva taip pat aktyviai dalyvauja Varėnos rajono kultūros renginiuose. Ji įkūrė Varėnos kultūros centro moterų ansamblį „Rūta“, kuris aktyviai koncertuoja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Jos iniciatyva 2012 m. Varėnos muzikos mokyklai buvo suteiktas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos vardas, nuo tada menų mokykloje vyksta respublikiniai J. Čiurlionytės ir M. K. Čiurlionio kūrybą reprezentuojantys renginiai. Jos dėka menų mokykla bendradarbiauja su šalies muzikos ir meno įstaigomis, žymiais menininkais ir atlikėjais, o mokyklos ir rajono koncertų salėse vyksta profesionalios muzikos koncertai.

Vytautas Valentinas Česnulis išleido gausiais archyviniais šaltiniais paremtas knygas: „Iš Varėnos II parapijos ir Vilniaus arkivyskupijos istorijos“(2006), „Senoji Perlojos bažnyčia“(2006), (abi knygos – istorija, o ne tikyba) „Perlojos bažnyčios“(2008), „Moliadugnis ir jo apylinkės“ (du leidimai (2007, 2008), gimtojo kaimelio istorija platesniame fone ), „Varėnos krašo šauliai 1919-1940″, „Kalesninkų parapijos atgimimas: Kalesninkų bažnyčios statytojas ir lietuviškos mokyklos įkūrėjas kunigas Mykolas Rudzis“ (istorinė apybraiža, 2013), „Nutilę varpai “ (apybraiža apie Lietuvos bažnyčios varpus, 2015), „Poringė apie Mergežerio sodžių“(2011), „Varėnai 150 metų“(2012), knygoje ,,Senoji Varėna – 600″ (2014) V. Česnulis aprašė Senosios Varėnos istoriją iki sovietinės okupacijos. „Tarp ežerų ir girių: Girežerio kaimo istrija“ (2016), „Kanauninkas Klemensas Maliukevičius“ (2016).

V.V. Česnulio knygose yra sukaupta daug įdomių istorinių faktų, surinktų Lietuvos valstybės istorijos, Lietuvos centriniame valstybės archyvuose ir Mokslų akademijos bibliotekos rankraštyne. Knygose sukaupta retos ir daugeliu atvejų neskelbtos medžiagos. Turėdamas dar mokykloje įgytą pomėgį kraštotyrai, daug laiko paaukojo darbui archyvuose, gilindamasis į gimtojo krašto istoriją. Archyvinių dokumentų analize pagrįstus rašinius V.V. Česnulis skelbia įvairiuose periodiniuose leidiniuose. Vytautas Valentinas Česnulis nuolat palaiko ryšius su Varėnos krašto bendruomene, dalyvauja įvairiuose renginiuose. Varėnos viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriaus darbuotojos su Vytautu Česnuliu palaiko glaudžius ryšius jau daugelį metų. Šis žymus kraštietis nuolat domisi bibliotekos kraštotyros fondu,  dovanoja įvairią medžiagą Šį sekmadienį po gražiausiais Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios skliautais vyksiantis renginys – simbolinė ir labai prasminga padėka iškiliausiems Varėnos krašto kūrėjams ir kultūros bei meno puoselėtojams.

Varėnos r. sav. informacija

Taip pat skaitykite...