Sveikinimai punskiečiams Žolinės ir Punsko parapijos 420 metų proga

IMG-2954-11422

Rugpjūčio 15 dieną Punske vyko pati didžiausia šio krašto šventė – Žolinės atlaidai. Švenčiausios Mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčioje lietuvių ir lenkų kalbomis buvo aukojamos Šv. Mišios, o po jų rengiama iškilminga procesija bei šventinami derlinių vainikai. Punsko valsčiaus viršaičio Vytauto Liškausko bei valsčiaus tarybos pirmininkės Elenos Vailionienės kvietimu šventėje dalyvavo ir Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis.

A. Margelis kaimynams anapus sienos dovanų nuvežė kulinarinį paveldą  – šventinį pyragą, iškeptą pagal Lazdijų krašto šeimininkių receptą. Meras dėkojo už kvietimą, linkėjo punskiečiams ir miesto svečiams visokeriopos sėkmės, derlingų metų bei toliau su tokia didele meile ir pasišventimu puoselėti lietuviškas tradicijas. Taip pat meras pasveikino visus Švenčiausios Mergelės Marijos dangun ėmimo parapijos tikinčiuosius Punsko parapijos 420-ojo jubiliejaus proga.

Kasmet į Žolinę Punske susirenka daugybė šventės dalyvių tiek iš Lenkijos, tiek iš Lietuvos. Tikintieji meldžiasi Švenčiausiajai Mergelei Marijai, Punsko parapijos lietuviški kaimai pina derlinių vainikus, kuriuose dažnai yra vaizduojami reikšmingi įvykiai šio krašto bendruomenei, lietuvių tautos istorijos momentai. Per visą dieną bažnyčios aikštėje šurmuliuoja tautodailės ir regioninių maisto gaminių mugės, vyksta folkloro kolektyvų pasirodymai, kuriuose dalyvauja kolektyvai iš Lietuvos, Punsko ir kitų etninių Lietuvos  žemių.

Šiemet keturias dienas trukusiose Punsko dienose vyko ne tik tradiciniai Žolinės atlaidai, bet paminėtos ir Punsko parapijos 420-osios metinės.

Lazdijų r. sav. inf.

Taip pat skaitykite...