Parama bičių laikytojams

bites

Nuo rugpjūčio 1 d. Alytaus rajono savivaldybėje bus priimamos paraiškos paramai už papildomą bičių maitinimą.

Šiemet parama skiriama tiems bičių laikytojams, kurie turi ne daugiau kaip 150 bičių šeimų.

Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių, bičių laikytojas turi atnaujinti prieš teikdamas paramos paraišką Ūkinių gyvūnų registre. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo sumažėjo laikomų bičių šeimų skaičius dėl nuo paramos gavėjo nepriklausančių aplinkybių (ligos, vagystės ar pan.), per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą jis privalo pranešti teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą.

Pagal Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisykles, iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio ir ekologiško cukraus įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 5,79 Eur už bičių šeimą arba ne daugiau kaip 11,58 Eur už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą ir ne daugiau kaip už 10 kg cukraus / ekologiško cukraus arba ne daugiau kaip už 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos šeimos papildomam bičių maitinimui.

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).

Paraiškų rinkimas

Šiais metais bičių laikytojas nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai) turi atvykti į Alytaus rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrių, adresu Pulko g. 21, Alytus. Su savimi turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašą ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus (kasos čekiai, sąskaitos faktūros ar kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad buvo atliktas mokėjimas). Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą. Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu pateikiant prašymą priimti paraišką ir vėlavimo priežastį pateisinantį dokumentą.

Išsamesnę  informaciją suteiks Alytaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresnioji  specialistė Dalia Norkevičienė (8 315) 55 997 dalia.norkeviciene@arsa.lt .

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Taip pat skaitykite...