Keisis Druskininkų miesto ribos

Šiuo metu baigiamas rengti  bendruomenei labai svarbus Druskininkų savivaldybės kaimų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir Druskininkų miesto ribų keitimo planas.

Minėtame plane numatyta išplėsti miesto ribas, į miesto teritoriją įtraukiant dalį Neravų, Gailiūnų, Mizarų, Jaskonių, Ratnyčios ir Švendubrės teritorijų.

Šios gyvenvietės yra gausiai gyvenamos, naudojasi visais miesto infrastruktūros privalumais, tokiais kaip miesto autobusai, vandentiekis, nuotekų šalinimo sistema,  tačiau šiuo metu yra kaimo teritorijoje. Druskininkų savivaldybė ir dabar stengiasi prižiūrėti minėtas teritorijas taip, kaip miesto teritorijas, tačiau lėšų tam trūksta. Kurorto ribų išplėtimas padėtų išspręsti šią problemą. Kurorto plotas turi didžiulę reikšmę formuojant biudžetą, kadangi miestas galėtų gauti papildomai 1-1,5 ml. Eurų lėšų pagal dabar galiojančią metodiką. 

Analogišką sprendimą išplėsti miesto teritoriją prijungiant kaimiškąsias teritorijas prie miesto yra priėmusi ir Palangos miesto savivaldybė.

Pabrėžtina, kad prijungus minėtas teritorijas prie Druskininkų kurorto, gyventojai jokių nepatogumų nepatirs, priešingai – tai turės teigiamų pliusų: padidės žemės vertė,  infrastruktūros priežiūrai bus skirta daugiau lėšų, operatyviau bus galima teikti įvairias paslaugas, plėsti verslą.  

Druskininkų gyvenamųjų vietovių  ribos tikslinamos ir  dėl to, kad Druskininkuose nuo seno galiojusi rėžinė sistema kėlė daug nepatogumų: savivaldybėje yra tokių sklypų, kurie faktiškai yra viename kaime ar gyvenvietėje, o dokumentuose priskirti kitam kaimui. Kai kurie dideli sklypai, priklausantys vienam savininkui,  nusidriekia per kelis kaimus.

Į miesto formavimąsi žvelgiant istoriškai, reikėtų išskirti, kad 1996 metais prie Druskininkų buvo prijungta iki tol Varėnos rajonui priklausiusi Šiltnamių gatvė ir šalia jos esantis gyvenamasis rajonas, o 2000 metais prijungtos Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijos.

Rengiant Druskininkų savivaldybės kaimų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir Druskininkų miesto ribų keitimo planą, buvo numatytos aiškios procedūros: atlikta išsami esamų ribų analizė, konsultuotasi su  bendruomene, tuomet parengtas planas.

Minėtas planas rugpjūčio mėnesį bus teikiamas tvirtinti Tarybai, o vėliau- Vyriausybei.

Meras R. Malinauskas ketinimus išplėsti Druskininkų miesto teritorijos ribas pristatė susitikimuose su kaimiškosiomis bendruomenėmis.   „Jau sakiau susitikimuose, ir dar kartą patikinu, kad mokesčių ir rinkliavų nustatymas yra savivaldybės kompetencija, tad pasirūpinsime, kad gyventojai nepajustų jokių nepatogumų, planuojama nustatyti ir kompensacijų mechanizmą. Gyventojams, prisijungusiems prie miesto teritorijos, sąlygos tik pagerės. Miesto teritorijos išplėtimas sudarys sąlygas gauti daugiau lėšų į biudžetą, o atitinkamai ir geriau tvarkyti miesto infrastruktūrą“ – sakė R. Malinauskas. 

Druskininkų miesto savivaldybės informacija

Taip pat skaitykite...