Didelė garbė, kad esame lietuviai

Ant mindauginės katedros užpiltų pamatų

Auga žolė, auga nauja karta.

Ji nuodyta, nušauta, pakarta,

Bet auga

Kazys Bradūnas

IMG_7249„Kur tu eini?“ – klausė tradicinių vertybių puoselėtojų sambūrio „Spindulys“ nariai (vadovė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Irena Leščinskienė) poeto Kazio Bradūno žodžiais susirinkusių gimnazijos aktų salėje paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos ir poeto Kazio Bradūno 100-ųjų gimimo metinių. Renginyje kalbėjusi gimnazijos direktorė Loreta Šernienė atkreipė gimnazistų dėmesį į kiekvieno pasirinkimą, pareigą mylėti savo artimą, Dievą ir Tėvynę. Šventėje dalyvavo ir ypatinga viešnia – poeto dukra Elena Bradūnaitė-Aglinskienė.IMG_7254

Nedažnai gyvenime atsiranda proga popietę praleisti gurkšnojant ramunėlių arbatą su Elena Bradūnaite-Aglinskiene. Tačiau būtent šia unikalia galimybė – susipažinti su žymaus XX a. antrosios pusės lietuvių poeto, publicisto, ateitininko Kazio Bradūno dukterimi – galėjo pasinaudoti mūsų gimnazijos moksleiviai. Antradienį mokykloje apsilankiusi, Baltimorėje (Čikagoje) užaugusi, Havajuose gyvenanti antropologė ir etnologė pasakojo ne tik apie savo vaikystę išeivijoje, bet ir apie tautiškumo, lietuvybės, tradicinių vertybių bei kultūros išsaugojimo svarbą. Tiesą sakant, būtų sudėtinga išskirti vieną E. Bradūnaitės-Aglinskienės pasakytą mintį. Moksleiviai ir mokytojai, dalyvavę susitikime, negalėjo atsidžiaugti viešnios draugiškumu, šiltumu, neapsakoma išmintimi ir iškalbingumu, kuris valandos trukmės pokalbį, lydimą nuotraukų iš asmeninio Bradūnų šeimos albumo, pavertė spalvinga kelione po praeitį, mokančia kurti ateitį kiekvieną mūsų ir raginančia kitaip pažvelgti į pilietiškumą. O prie Lietuvos tautiškumo kertinių akmenų išsaugojimo kiekvienas galime prisidėti tiesiog mylėdami savo kraštą, kurdami valstybės labui ir besididžiuodami, jog esame lietuviai, nesvarbu, kurioje šalyje gyventume, – tai didelė garbė.

Elena Augusta Victoria Reckevitz, tradicinių vertybių sambūrio „Spindulys“ narė

Taip pat skaitykite...